Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 4 of 4
Thiết bị ghi và phân tích điện năng cơ bản-nâng cao Fluke 1748
Thiết bị ghi và phân tích điện năng cơ bản-nâng cao Fluke 1748

Thiết bị ghi và phân tích điện năng cơ bản-nâng cao Fluke 1748

Thiết bị ghi và phân tích điện năng cơ bản-nâng cao Fluke 1748 lưu trữ trên 500 thông số khác nhau cho mỗi khoảng thời gian trung bình, tính toán các giới hạn sóng hài dòng điện, cho phép bạn phân tích chi tiết chất ...
Thiết bị giám sát phân tích và quản lý chất lượng điện Fluke 1750
Thiết bị giám sát phân tích và quản lý chất lượng điện Fluke 1750

Thiết bị giám sát phân tích và quản lý chất lượng điện Fluke 1750

Thiết bị giám sát phân tích và quản lý chất lượng điện Fluke 1750 giúp ghi lại chất lượng điện ba pha và giám sát nhiễu chất lượng điện. Fluke 1750 tự động ghi lại mọi sự kiện và thông số chất lượng điện, trên mọi chu ...
Thiết bị phân tích môtơ và chất lượng điện Fluke 438-II
Thiết bị phân tích môtơ và chất lượng điện Fluke 438-II

Thiết bị phân tích motor và chất lượng điện Fluke 438-II

Thiết bị phân tích môtơ và chất lượng điện Fluke 438-II giúp khám phá hiệu suất điện và cơ khí của các động cơ điện một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời đánh giá chất lượng điện chỉ với một dụng cụ kiểm tra duy ...
Thiết bị phân tích điện năng Fluke 435 II
Thiết bị phân tích điện năng Fluke 435 II

Thiết bị phân tích điện năng Fluke 435 II

Thiết bị phân tích điện năng Fluke 435 II – một trong những thiết bị đo lường, phân tích điện không thể thiếu trong lĩnh vực kiểm soát năng lượng điện cũng như trong việc đánh giá chất lượng điện giúp bạn luôn sẵn sàng ...