Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 1 of 1
PDiagnostic-2
PDiagnostic

THIẾT BỊ GIÁM SÁT VÀ CHUẨN ĐOÁN PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ CÁP NGẦM ONLINE

PDiagnostic là một hệ thống di động sử dụng các cảm biến Tần số siêu cao (UHF), Phát xạ âm thanh (AE), Máy biến dòng tần số cao (HFCT) và Điện áp Trái đất thoáng qua (TEV) để phát hiện, phân tích và định vị các tín hiệu ...