Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 7 of 7
Ô kính hồng ngoại Fluke CV201
Ô kính hồng ngoại Fluke CV201
Mua ngay

Fluke CV201 ClirVu® 50 mm (2 in)

7.488.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CV201 không chỉ là một kính hồng ngoại giúp quan sát ảnh nhiệt tốt hơn, mà trên hết nhiệm vụ của nó là bảo vệ các kỹ sư, các kỹ thuật viên khỏi những rủi ro do hồ quang điện sinh ra. Fluke CV201 ...
Ô kính hồng ngoại Fluke CV401
Ô kính hồng ngoại Fluke CV401
Mua ngay

Fluke CV401 ClirVu® 95 mm (4 in)

15.744.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CV401 không chỉ là một kính hồng ngoại giúp quan sát ảnh nhiệt tốt hơn, mà trên hết nhiệm vụ của nó là bảo vệ các kỹ sư, các kỹ thuật viên khỏi những rủi ro do hồ quang điện sinh ra. Fluke CV401 ...
Ô kính hồng ngoại Fluke CV300
Ô kính hồng ngoại Fluke CV300
Mua ngay

Ô kính hồng ngoại Fluke CV300 ClirVu® 75 mm (3 in)

8.736.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CV300 không chỉ là một kính hồng ngoại giúp quan sát ảnh nhiệt tốt hơn, mà trên hết nhiệm vụ của nó là bảo vệ các kỹ sư, các kỹ thuật viên khỏi những rủi ro do hồ quang điện sinh ra. Fluke CV300 ...
Ô kính hồng ngoại Fluke CLKT
Ô kính hồngn goại Fluke CLKT
Mua ngay

Ô kính hồng ngoại Fluke CLKT

12.000.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CLKT giúp tăng độ an toàn và tốc độ chụp ảnh nhiệt thông qua các IR Windows khi chụp bên trong các tủ RMU (tủ trung thế). Vỏ Fluke CLKT được chế tạo bằng vỏ nhôm chịu lực, mặt kính được phủ tinh ...
Ô kính hồng ngoại Fluke CV200
Ô kính hồng ngoại Fluke CV200
Mua ngay

Ô kính hồng ngoại Fluke CV200 ClirVu® 50 mm (2 in)

7.488.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CV200 không chỉ là một kính hồng ngoại giúp quan sát ảnh nhiệt tốt hơn, mà trên hết nhiệm vụ của nó là bảo vệ các kỹ sư, các kỹ thuật viên khỏi những rủi ro do hồ quang điện sinh ra. Fluke CV200 ...
Ô kính hồng ngoại Fluke CV301
Ô kính hồng ngoại Fluke CV301
Mua ngay

Ô kính hồng ngoại Fluke CV301 ClirVu® 75 mm (3 in)

11.088.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CV301 không chỉ là một kính hồng ngoại giúp quan sát ảnh nhiệt tốt hơn, mà trên hết nhiệm vụ của nó là bảo vệ các kỹ sư, các kỹ thuật viên khỏi những rủi ro do hồ quang điện sinh ra. Fluke CV301 ...
Ô kính hồng ngoại Fluke CV400
Ô kính hồng ngoại Fluke CV400
Mua ngay

Ô kính hồng ngoại Fluke CV400 ClirVu® 95 mm (4 in)

14.976.000 ₫
Ô kính hồng ngoại Fluke CV400 không chỉ là một kính hồng ngoại giúp quan sát ảnh nhiệt tốt hơn, mà trên hết nhiệm vụ của nó là bảo vệ các kỹ sư, các kỹ thuật viên khỏi những rủi ro do hồ quang điện sinh ra. Fluke CV400 ...