Phần mềm hỗ trợ cho thiết bị đo IAQ Rotronic SW21/HW4Phần mềm hỗ trợ cho thiết bị đo IAQ Rotronic SW21/HW4

Phần mềm hỗ trợ cho thiết bị đo IAQ Rotronic SW21/HW4

Availability In Stock

Phần mềm hỗ trợ cho thiết bị đo IAQ Rotronic SW21/HW4 là phần mềm bổ sung cho cấu hình và tải xuống dữ liệu từ CP11, CL11, Hiển thị CO2, HF1, CF1 và BF227.

Phần mềm hỗ trợ cho thiết bị đo IAQ Rotronic SW21/HW4 là phần mềm bổ sung cho cấu hình và tải xuống dữ liệu từ CP11, CL11, Hiển thị CO2, HF1, CF1 và BF227.

Tính năng, đặc điểm

• Phần mềm HW4 được tích hợp hoặc phiên bản độc lập
• Hiển thị các giá trị đo được ở dạng bảng hoặc đồ họa
• Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Đức


Liên hệ nhà phân phối ủy quyền chính hãng của Rotronic tại Việt Nam để biết thêm thông tin và yêu cầu báo giá sản phẩm.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK
Hotline: 0946 999 975 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.