Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 11 of 11
Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCPB1
Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCPB1

Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCPB1

Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCPB1 là buồng đo với tốc độ dòng khí xác định và đầu nối nhanh để đo điểm sương tối ưu trong POM. Các đơn vị cơ sở có thể được sử dụng để tùy biến.
Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCSB1
Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCSB1

Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCSB1

Buồng đo điểm sương Rotronic LDP-FCSB1 là buồng đo với tốc độ dòng khí xác định và đầu nối nhanh để đo điểm sương tối ưu bằng thép không gỉ. Các đơn vị cơ sở có thể được sử dụng để tùy biến.
Đầu dò khí tượng Rotronic HC2A-S3
Đầu dò khí tượng Rotronic HC2A-S3

Đầu dò khí tượng Rotronic HC2A-S3

Đầu dò khí tượng Rotronic HC2A-S3 là đầu dò linh hoạt nhất từ ROTRONIC và là thiết bị cơ bản của danh mục sản phẩm đo và hiệu chuẩn nhiệt ẩm. Rotronic HC2A-S3 được dùng chủ yếu trong ngành khí tượng ...
Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho dây chuyền sản xuất Rotronic HC2-SM
Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho dây chuyền sản xuất Rotronic HC2-SM

Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho dây chuyền sản xuất Rotronic HC2-SM

Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho dây chuyền sản xuất Rotronic HC2-SM là đầu dò mạnh mẽ từ Rotronic cho môi trường khắc nghiệt. Rotronic HC2-SM phù hợp sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, giấy, dệt may, dược ...
Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho ống dẫn Rotronic HC2-IExxx-M screw
Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho ống dẫn Rotronic HC2-IExxx-M screw

Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho ống dẫn Rotronic HC2-IExxx-M screw

Đầu dò nhiệt độ độ ẩm cho ống dẫn Rotronic HC2-IExxx-M screw được thiết kế bằng kim loại đặc biệt thích hợp cho nhiệt độ cao, đòi hỏi môi trường công nghiệp và các khu vực nơi vệ sinh đóng một vai trò quan trọng. ...
Đầu dò điểm sương Rotronic HC2-LDP

Đầu dò điểm sương Rotronic HC2-LDP

Đầu dò điểm sương Rotronic HC2-LDP là đầu dò điểm sương thấp và đo độ ẩm đáng tin cậy. Đầu dò điểm sương thấp đi kèm với công nghệ AirChip4000 mới nhất. Tính toán một phép đo từ mức trung bình 8.000 điểm đơn trong ...
Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cầm tay Rotronic HC2-HK25
Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cầm tay Rotronic HC2-HK25

Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cầm tay Rotronic HC2-HK25

Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cầm tay HC2-HK25 đặc biệt thích hợp cho các phép đo di động ở nhiệt độ cao. Rotronic HC2-HK25 đo độ ẩm, nhiệt độ và tính toán điểm sương.
Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cao Rotronic HC2-HK40
Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cao Rotronic HC2-HK40

Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cao Rotronic HC2-HK40

Đầu dò độ ẩm nhiệt độ cao Rotronic HC2-HK40 đặc biệt thích hợp cho các phép đo di động ở nhiệt độ cao. Rotronic HC2-HK25 đo độ ẩm, nhiệt độ và tính toán điểm sương.
Đầu dò độ ẩm Rotronic HC2A-S
Đầu dò độ ẩm Rotronic HC2A-S

Đầu dò độ ẩm Rotronic HC2A-S

Đầu dò độ ẩm Rotronic HC2A-S là đầu dò linh hoạt nhất của Rotronic, là sản phẩm cơ bản dành cho Chỉ báo, Transmitters hoặc Data Loggers. HC2A-S đo độ ẩm và nhiệt độ và tính toán điểm sương.
Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ công nghiệp Rotronic HC2A-SM
Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ công nghiệp Rotronic HC2A-SM

Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ công nghiệp Rotronic HC2A-SM

Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ công nghiệp Rotronic HC2A-SM là đầu dò mạnh mẽ từ ROTRONIC cho môi trường khắc nghiệt như công nghiệp. Rotronic HC2A-SM được sử dụng phổ biến ở các ngành công gnhieejp thực phẩm, ...
Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ Rotronic HC2-S3H
Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ Rotronic HC2-S3H

Đầu dò độ ẩm và nhiệt độ Rotronic HC2-S3H

Sản phẩm đã xem