Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 7 of 7
Bàn tạo áp chuẩn bơm áp tự động Fluke 2271A
Bàn tạo áp chuẩn bơm áp tự động Fluke 2271A

Bàn tạo áp chuẩn bơm áp tự động Fluke 2271A

Bàn tạo áp chuẩn bơm áp tự động Fluke 2271A là thiết bị gói gọn mọi thứ bạn cần để hiệu chuẩn và kiểm tra các transmitter và máy đo áp suất. Thiết bị hiệu chuẩn Fluke Calibration 2271A cung cấp một giải pháp kiểm tra áp ...
Bàn tạo áp suất chuẩn dùng quả cân chuẩn Fluke P3000 Series
Bàn tạo áp suất chuẩn dùng quả cân chuẩn Fluke P3000 Series

Bàn tạo áp suất chuẩn dùng quả cân chuẩn Fluke P3000 Series

Bàn tạo áp suất chuẩn dùng quả cân chuẩn Fluke P3000 Series là đỉnh cao hơn 50 năm kinh nghiệm trong sản xuất và thiết kế về bàn tạo áp suất cao tiêu chuẩn. Với các tính năng được thiết kế để nâng cao độ chính xác và ...
Bộ hiệu chuẩn áp suất cầm tay Fluke 3130
Bộ hiệu chuẩn áp suất cầm tay Fluke 3130

Bộ hiệu chuẩn áp suất cầm tay Fluke 3130

Bộ hiệu chuẩn áp suất cầm tay Fluke 3130 là thiết bị lý tưởng cho hiệu chuẩn máy phát, đầu dò, đồng hồ đo và các thiết bị tương tự. Fluke 3130 chứa mọi thứ bạn cần để tạo ra, kiểm soát và đo áp suất, cũng như đọc đầu ra ...
Bơm tạo áp chuẩn dùng dầu P5514
Bơm tạo áp chuẩn dùng dầu P5514

Bơm tạo áp chuẩn dùng dầu P5514

Bơm tạo áp chuẩn dùng dầu P5514 cung cấp cùng một áp suất kiểm soát chính xác cho cả đồng hồ áp suất chuẩn và thiết bị được hiệu chuẩn. P5514 có khả năng chịu tải áp lực cao trên 10.000 psi.
Bơm tạo áp chuẩn P5510
Bơm tạo áp chuẩn P5510

Bơm tạo áp chuẩn P5510

Bàn tạo áp suất chuẩn P5510 là bàn tạo áp suất bằng khí nén, cung cấp cùng một áp suất kiểm soát chính xác cho cả máy đo và thiết bị chuẩn được thử để hiệu chuẩn. Fluke P5510 rất phù hợp cho công việc hiệu chuẩn ở áp ...
Bơm tạo áp dùng khí P5513
Bơm tạo áp dùng khí P5513

Bơm tạo áp dùng khí nén P5513

Bơm tạo áp dùng khí nén P5513 cung cấp cùng một áp suất kiểm soát chính xác cho cả máy đo và thiết bị chuẩn được thử để hiệu chuẩn. Fluke P5513 lý tưởng cho khối lượng công việc hiệu chuẩn khí nén trên 300 psi.
Bơm tạo áp chuẩn dùng dầu P5515
Bơm tạo áp chuẩn dùng dầu P5515

Bơm thủy lực tạo áp chuẩn P5515

Bơm thủy lực tạo áp chuẩn P5515 cung cấp cùng một áp suất kiểm soát chính xác cho cả đồng hồ áp suất chuẩn và thiết bị chuẩn được kiểm tra hiệu chuẩn. P5515 có khả năng chịu tải hiệu chuẩn áp suất cao trên 20.000 psi.

Sản phẩm đã xem