Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 1 of 1
Thiết bị tạo ẩm chuẩn Fluke 5128A
Thiết bị tạo ẩm chuẩn Fluke 5128A

Thiết bị tạo ẩm chuẩn Fluke 5128A

Hiệu chuẩn đầu ghi và đầu dò độ ẩm di động, nhanh chóng với độ chính xác hệ thống 1% RH. Thiết bị tạo ẩm chuẩn Fluke 5128A RHapid-Cal là máy tạo độ ẩm di động dùng cho hiệu chỉnh lượng lớn đầu dò trong phòng thí nghiệm ...