Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 12 of 14
1523-256
Mua ngay

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 1523-256 THERMOMETER, HANDHELD, 1 CHANNEL

70.048.000 ₫
Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt kế tham chiếu Fluke 1523-256 THERMOMETER, HANDHELD, 1 CHANNEL từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và nhiệt điện trở. Các ...
1523-p3
1523-p3.1
Mua ngay

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 1523-P3-256 BUNDLE, 1523 W/CASE,5627A,LEMO TO TC ADAPTER

120.909.000 ₫
Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt kế tham chiếu Fluke 1523-P3-256 BUNDLE, 1523 W/CASE,5627A,LEMO TO TC ADAPTER từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và nhiệt ...
1523-2561
1523-p4.1
Mua ngay

Máy Hiệu Chuẩn Nhiệt Độ Fluke 1523-P4-256 BUNDLE 1523 W/CASE,5615-12-P,LEMO TO TC ADAPTER

128.990.000 ₫
Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt kế tham chiếu Fluke 1523-P4-256 BUNDLE 1523 W/CASE,5615-12-P,LEMO TO TC ADAPTER từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và ...
1551-12
Mua ngay

Nhiệt Kế Fluke 1551A-12 THERMOMETER, FIXED RTD, -50 TO 160C, 1/4X12

22.917.000 ₫
Đầu dò nhiệt kế và đầu đọc kỹ thuật số kết hợp thành một thiết bị: Đầu dò bằng thép không gỉ và đầu đọc kỹ thuật số được cố định với nhau như một thiết bị. Thông số kỹ thuật về độ chính xác rất dễ hiểu vì nó bao gồm ...
1551
Mua ngay

Nhiệt Kế Fluke 1551A-9 THERMOMETER, FIXED RTD, -50 TO 160C, 3/16X9

23.783.000 ₫
Đầu dò nhiệt kế và đầu đọc kỹ thuật số kết hợp thành một thiết bị: Đầu dò bằng thép không gỉ và đầu đọc kỹ thuật số được cố định với nhau như một thiết bị. Thông số kỹ thuật về độ chính xác rất dễ hiểu vì nó bao gồm ...
1551A
1551A (1)

Nhiệt kế Fluke 1551A/ Fluke 1552A “Stik”

Đầu dò nhiệt kế và đầu đọc kỹ thuật số kết hợp thành một thiết bị: Đầu dò bằng thép không gỉ và đầu đọc kỹ thuật số được cố định với nhau như một thiết bị. Thông số kỹ thuật về độ chính xác rất dễ hiểu vì nó bao gồm ...
1551-128
Mua ngay

Nhiệt Kế Fluke 1552A-12 THERMOMETER, FIXED PRT, -80 TO 300C, 1/4X12

28.916.000 ₫
Đầu dò nhiệt kế và đầu đọc kỹ thuật số kết hợp thành một thiết bị: Đầu dò bằng thép không gỉ và đầu đọc kỹ thuật số được cố định với nhau như một thiết bị. Thông số kỹ thuật về độ chính xác rất dễ hiểu vì nó bao gồm ...
1523
1523 (2)

Nhiệt kế tham chiếu Fluke 1523/ Fluke 1524

Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt kế tham chiếu Fluke 1523 và Fluke 1524 từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và nhiệt điện trở. Các chỉ số nhiệt kế này ...
1524
Mua ngay

Nhiệt Kế Tham Chiếu Fluke 1524-256 THERMOMETER, HANDHELD, 2 CH DATA LOGGER

83.723.000 ₫
Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt Kế Tham Chiếu Fluke 1524-256 THERMOMETER, HANDHELD, 2 CH DATA LOGGER từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và nhiệt điện ...
1524-p3
Mua ngay

Nhiệt Kế Tham Chiếu Fluke 1524-P3-256 BUNDLE, 1524 W/CASE,5627A,LEMO TO TC ADAPTER

133.368.000 ₫
Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt Kế Tham Chiếu Fluke 1524-P3-256 BUNDLE, 1524 W/CASE,5627A,LEMO TO TC ADAPTER từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và nhiệt ...
1524-p4
Mua ngay

Nhiệt Kế Tham Chiếu Fluke 1524-P4-256 BUNDLE, 1524 W/CASE,5615-12-P,LEMO TO TC ADAPTER

141.827.000 ₫
Đo, vẽ biểu đồ và ghi lại ba loại cảm biến chỉ bằng một công cụ Nhiệt Kế Tham Chiếu Fluke 1524-P4-256 BUNDLE, 1524 W/CASE,5615-12-P,LEMO TO TC ADAPTER từ Fluke có thể đo, vẽ biểu đồ và ghi lại PRT, cặp nhiệt điện và ...
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ 712B RTD

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD là thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cho nhiệt điện trở với ưu điểm dễ sử dụng, cho số liệu chuyên nghiệp và có độ chính xác cao. Máy có thể đo lường và mô phỏng được cho 13 loại ...
Page 1 of 2

Sản phẩm đã xem