Bộ công cụ canh chỉnh vành đai Pulley PRO - KX3550/ PARTNER - KX2550 và máy đo sức căng Sonic 508C.

Availability Product not in stock!

Sản phẩm đầu tiên được hoàn thiện với công cụ canh chỉnh vành đai Pulley PRO -KX3550 và máy đo sức căng Sonic 508C.
Không những thế còn một bộ sản phẩm khác : công cụ canh chỉnh vành đai Pulley Partner - KX2550 và máy đo sức căng Sonic 508C.

Sản phẩm đầu tiên được hoàn thiện với công cụ canh chỉnh vành đai Pulley PRO -KX3550 và máy đo sức căng Sonic 508C.

Không những thế còn một bộ sản phẩm khác : công cụ canh chỉnh vành đai Pulley Partner - KX2550 và máy đo sức căng Sonic 508C.