Thiết bị kiểm tra thông mạch Amprobe PY-11

Availability In Stock

Thiết bị kiểm tra thông mạch Amprobe PY-11 được sử dụng để kiểm tra thông mạch cho các mạch điện chết (cô lập về điện).
DataSheet

Thiết bị kiểm tra thông mạch Amprobe PY-11 được sử dụng để kiểm tra thông mạch cho các mạch điện chết (cô lập về điện).

Tên Model

Phụ kiện đi kèm

PY-11

·       Hướng dẫn sử dụng

·       Pin theo máy