Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 2 of 2
Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 18kV - dòng DC T&R TEST PT18-10 +/- 18Kv
Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 18kV - dòng DC T&R TEST PT18-10 +/- 18Kv

HỆ THỐNG THỬ CÁP CAO ÁP 18kV - dòng DC T&R TEST PT18-10 +/- 18Kv

Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 18kV - dòng DC T&R TEST PT18-10 +/- 18Kv được thiết kế để thực hiện kiểm tra về các hệ thống cáp và đầu nối cáp. Điện áp đầu ra biến thiên tối đa là ± 18kVdc với dung lượng sạc tối đa 10mA. Một ...
Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 30kV - Dòng DC T&R TEST PT30-10+/- 30kV
Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 30kV - Dòng DC T&R TEST PT30-10+/- 30kV

Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 30kV - Dòng DC Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 30kV - Dòng DC T&RTEST PT30-10 +/- 30kV

Hệ Thống Thử Cáp Cao Áp 30kV - Dòng DC T&RTEST PT30-10 +/- 30kV được thiết kế để thực hiện kiểm tra về các hệ thống cáp và đầu nối cáp. Điện áp đầu ra biến thiên tối đa là ± 30kVdc với dung lượng sạc tối đa 10mA.