Tổng cộng 0 ₫ (0)
 x 

Your shopping cart is empty!

Results 1 - 3 of 3

Máy thử cao áp AC test set KV30-40D Mk2

Máy thử cao áp AC test set KV30-40D Mk2 được thiết kế với mục đích kiểm tra các hệ thống cách điện thông qua việc đo điện áp đánh thủng.

MÁY THỬ ĐIỆN ÁP TĂNG CAO 30kV 40mA AC T&R TEST KV30-40 mk2 30kV 40mA

Máy Thử Điện Áp Tăng Cao 30kV 40mA AC T&R TEST KV30-40 mk2 30kV 40mA là các thiết bị kiểm tra mục đích chung được thiết kế để thử nghiệm các hệ thống cách điện và đo điện áp sự cố trên các nhà máy điện và các thiết bị ...

MÁY THỬ ĐIỆN ÁP TĂNG CAO T&R TEST 5kV 100mA AC

Máy Thử Điện Áp Tăng Cao T&R Test 5kv 100ma Ac là một thiết bị kiểm tra mục đích chung được thiết kế để thử nghiệm cách điện và đo điện áp sự cố trên các nhà máy điện và các thiết bi điện.