• Dụng cụ hiệu chuẩn quá trình Fluke 750P

 • Đăng ngày 02-08-2016 02:54:39 AM - 2039 Lượt xem
 • Giá bán: Liên hệ

 • Dòng 48 mô-đun áp suất bao gồm các máy hiệu chỉnh áp suất từ 0 đến 1 inH 20 đến 10,000 psi (2,5 mBar đến 690 bar).


Số lượng

Đo áp suất chính xác cho Máy Hiệu Chuẩn Sê-ri 75X và 720

Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P là mô-đun áp suất lý tưởng để đo áp suất tương đối, chênh lệch và áp suất tuyệt đối với các Máy hiệu chuẩn Quá trình Ghi dữ liệu Fluke sê-ri 750 và 740 và Máy hiệu chuẩn Quá trình Đa năng 725, 726 để đo áp suất.

 • 0,025 % sai số tham chiếu
 • Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm
 • Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C
 • Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự
 • Lựa chọn hàng loạt phạm vi
 • Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không
 
 
Mô-đun Chênh lệchThông số kỹ thuật
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P00 0 đến 1 inH 2O (0 đến 2,5 mBar) 30X Không khí khô Không khí khô
750P01 0 đến 10 inH 2O (0 đến 25 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P02 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P22 0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar) 3X 316 SS Không khí khô
750P03 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P23 0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750P04 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 3X Không khí khô Không khí khô
750P24 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
Model Sai số Tham chiếu4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P00 ±0,15% ±0,3% ±0,35% ±0,25% ±0,30%
750P01 ±0,1% ±0,2% ±0,3% ±0,15% ±0,25%
750P02 ±0,050% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750P22 ±0,050% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750P03 ±0,02% ±0,04% ±0,05% ±0,035% ±0,04%
750P23 ±0,02% ±0,04% ±0,05% ±0,035% ±0,04%
750P04 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P24 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tương đối
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P05 0 đến 30 psi (0 đến 2 bar) 4X 316 SS Không có
750P06 0 đến 100 psi (0 đến 7 bar) 4X 316 SS Không có
750P27 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) 4X 316 SS Không có
750P07 0 đến 500 psi (0 đến 35 bar) 4X 316 SS Không có
750P08 0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar) 3X 316 SS Không có
750P09 0 đến 1500 psi (0 đến 100 bar) 3X 316 SS Không có
750P2000 0 đến 2000 psi (0 đến 140 bar) 3X 316 SS Không có
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P05 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P06 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P27 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P07 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P08 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P09 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P2000 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Áp suất Cao
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750P29 0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar) 3X 316 SS Không có
750P30 0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar) 3X 316 SS Không có
750P31 0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar) 2X 316 SS Không có
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P29 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P30 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750P31 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tuyệt đối
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750PA3 0 đến 5 psia (0 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không có
750PA4 0 đến 15 psia (0 đến 1 bar) 4X 316 SS Không có
750PA5 0 đến 30 psia (0 đến 2 bar) 4X 316 SS Không có
750PA6 0 đến 100 psia (0 đến 7 bar) 4X 316 SS Không có
750PA27 0 đến 300 psia (0 đến 20 bar) 4X 316 SS Không có
750PA7 0 đến 500 psia (0 đến 35 bar) 4X 316 SS Không có
750PA8 0 đến 1000 psia (0 đến 70 bar) 3X 316 SS Không có
750PA9 0 đến 1500 psia (0 đến 100 bar) 3X 316 SS Không có
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PA3 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA4 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA5 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA6 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA27 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA7 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA8 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PA9 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Chân không
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750PV3 -5 psi (-350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PV4 -15 psi (-1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PV3 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PV4 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
 
Thông số kỹ thuật Phạm vi Kép
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750PD2 -1 đến 1 psi (-70 đến 70 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD3 -5 đến 5 psi (-350 đến 350 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD10 -10 đến 10 psi (-700 đến 700 mBar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD4 -15 đến 15 psi (-1 đến 1 bar) 4X 316 SS Không khí khô
750PD5 -15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar) 4X 316 SS
750PD50 -15 đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar) 4X 316 SS
750PD6 -15 đến 100 psi (-1 đến 7 bar) 4X 316 SS
750PD7 -15 đến 200 psi (-1 đến 14 bar) 4X 316 SS
750PD27 -15 đến 300 psi (-1 đến 20 bar) 4X 316 SS
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PD2 ±0,05% ±0,1% ±0,15% ±0,075% ±0,125%
750PD3 ±0,03% ±0,06% ±0,07% ±0,05% ±0,06%
750PD10 ±0,025% ±0,05% ±0,07% ±0,04% ±0,06%
750PD4 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD5 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD50 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD6 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD7 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
750PD27 ±0,0175% ±0,035% ±0,045% ±0,03% ±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tham chiếu
Model Thông số / Phạm vi Tốc độ truyền từng khối6 Môi trường phía Cao2 Môi trường phía Thấp2
750R045 0 đến 15 psi (0 đến 1 bar) 3X Không khí khô Không khí khô
750R065 0 đến 100 psi (0 đến 7 bar) 4X 316 SS
750R27 0 đến 300 psi (0 đến 20 bar) 4X 316 SS
750R07 0 đến 500 psi (0 đến 35 bar) 4X 316 SS
750R085 0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar) 3X 316 SS
750R29 0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar) 3X 316 SS
750R30 0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar) 3X 316 SS
750R315 0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar) 2X 316 SS
750RD5 -15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar) 4X Không khí khô
750RD65 -12 đến 100 psi (-1 đến 7 bar) 4X 316 SS
750RD27 -12 đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar) 4X 316 SS
Model Sai số Tham chiếu:4 Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750R045 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R065 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R27 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R07 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R085 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R29 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R30 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750R315 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750RD5 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750RD65 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
750RD27 ±0,01% của FS ±0,02% của FS ±0,04% của FS ±0,015% của FS ±0,035% của FS
1. Tổng sai số, % của toàn dải trong phạm vi nhiệt độ 0°C đến +50°C, trong khoảng thời gian một năm. Tổng sai số, 1,0% của toàn dải trong phạm vi nhiệt độ -10°C đến 0°C, trong khoảng thời gian một năm. Không có sẵn thông số kỹ thuật dành cho 6 tháng trong phạm vi nhiệt độ -10°C đến 0°C. 
2. “Khí không ăn mòn” cho biết không khí khô hoặc khí không ăn mòn cho môi trường tương thích. "Thép không gỉ 316-SS" cho biết tương thích môi trường với Thép không gỉ Loại 316. 
3. Thông số kỹ thuật % của Toàn Dải trừ khi được ghi rõ trong các trường hợp khác. 
4. Sai số Tham chiếu là thông số kỹ thuật cho như dữ liệu bên trái cho 24 giờ. 
5. Khi mô-đun loại tham chiếu được dùng với các sản phẩm phân giải cố định (717, 718, sê-ri 719, 725 và 726) máy hiệu chỉnh thêm ±1 số đếm vào thông số kỹ thuật chính xác toàn bộ. 
6. Thông số kỹ thuật tốc độ truyền từng khối đề cập đến hệ số nhân với toàn thang đo của mô-đun đối với áp suất truyền từng khối đã ghi.

 

 Từ khóa: bao gồm, áp suất
Danh mục sản phẩm

Facebook
Thống kê
 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay2,998
 • Tháng hiện tại56,334
 • Tổng lượt truy cập3,053,742
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây